BIEL MESQUIDA AMENGUAL
(1947-)

Biel Mesquida s’ha caracteritzat sempre per la seva lluita contra els límits d’allò que és literari fent servir la forma com a mecanisme articulador de fons. Torrencial i sensual, disposat a jugar sense renunciar a l’ímpetu quan fa falta, Mesquida ha fet avançar la seva obra des de gèneres i formats diversos, escollits sempre amb voluntat renovadora. Els seus dos darrers llibres insisteixen en aquesta línia: Llefre de tu és, des del mateix títol, una aposta per fer del llenguatge un paisatge interior. Els missatgers no arriben mai és una peça teatral que mostra un Mesquida més moderat del que és habitual per recrear les històries de tres dones mítiques: Enona, Clitemnestra i Ismene.