''Un vol de perdius fa una fugida ràpida.
Tot el país és viu i canta i fa ric ric.''

>
Ric ric
146
/179
Ric ric

I tot seguit ve el final, que serà molt sorollós, com
cal que siguin sempre els finals d’acte: com més so-
rollosos millor i com més breus també millor
Mozart, 26 del 9 del 81


No hi ha res pitjor que la rima per la rima
Mozart, 13 del 10 del 81

 

De la planura fumejant
pugen ací i allà visibles bafarades
de boira esclarissada. Fa calor.
Boirims clarells que pugen
de mar, còrrecs amunt, lleugers, perquè la mar fumeja,
i les pedres, blanques, fan fumerols, allà,
i més avall també, i el fum 
balla i tenim
boira als peus i al cap el sol, que bull.
Un vol de perdius fa una fugida ràpida.
Tot el país és viu i canta i fa ric ric.

ENRIC CASASSES
Bes negana, 2011