''Entre tantes mans 
No he sabut destriar  
Les teves''

55
/69

Entre tantes mans 
No he sabut destriar  
Les teves 
 

No hi trob explicacions 
Com he perdut el cap  
Per tu 
 

I mor de ràbia  
Perquè deixar d'estimar-te  
no puc

i entre tant malestar 
només hi trob 
més penes. 
 

....les meves......

TOMEU DALIà
Poemes, 2002