''Escriure ...* la vida ...* la literatura
             ...* la vida ...* la literatura.''

>
3r dia
14
/18
3r dia

Escriure ...* la vida ...* la literatura
             ...* la vida ...* la literatura.

 

 

     *a, amb, Arran, cap, contra, dalt, damunt, davall, de,
deçà, dellà, des de, vers, devora, dintre, durant, en, entre,
envers, excepte, fins, llevat, malgrat, mitjançant, per, pro,
salvant, salvat, segons, sens, sense, sobre, sota, sots, tret,
ultra, via.

ÀNGEL IGELMO
Els treballs i els dies, 2013