''Brostin esqueix i cimal, tanys 
de nieró a la brancada, tímid 
borró a les mans, ulls, brots 
i branquilló a la cara.''

22
/86
XI

Brostin esqueix i cimal, tanys 
de nieró a la brancada, tímid 
borró a les mans, ulls, brots 
i branquilló a la cara. Al cos, 
calcides i verdolaga. Brostin 
de tu oliveres, alzines i mates, 
aubons, roelles, figueres i vaumes. 
Sigues saba i saó, conró de bona 
anyada. On siguis, fruiti la rialla. 

LLUíS MAICAS
Campana incerta, 1995