''-Encara no tenen país 
i ja volen tenir himne.

-Però si amb això es conformen, 
les despeses seran minses.''

>
Diàleg
29
/86
Diàleg

-Encara no tenen país 
i ja volen tenir himne.

-Però si amb això es conformen, 
les despeses seran minses.

LLUíS MAICAS
El seny del lladre, 1997