''Acomodat en la mentida,  
el vici, la doble vida 
i el pecat, pens amb un cap 
i enravan amb l'altre.''

>
Dualitat
37
/86
Dualitat

Acomodat en la mentida,  
el vici, la doble vida 
i el pecat, pens amb un cap 
i enravan amb l'altre. 

LLUíS MAICAS
Viatge al cor, 1997