''Collarets de llum  
quan la tarda fina;  
si el rostoll s'adorm  
tot és de joguina.''

>
Collarets de llum
2
/41
Collarets de llum

Collarets de llum  
quan la tarda fina;  
si el rostoll s'adorm  
tot és de joguina 
Un estel petit  
obre l'ull i parla:  
--¿On serà l'amor  
que no puc trobar-la? 

--On serà l'amor?  
--fa la Lluna bruna.  
L'he cercat pertot,  
que n'estic dejuna. 

I l'amor ocult   
entre satalies  
riu que riu content  
de ses traïdories. 

Collarets de llum  
quan la tarda fina;  
si el rostoll d'adorm  
tot és de joguina. 

Prou l'estel petit  
i la Lluna clara  
cercaran l'amor  
més i més encara. 

Se'n reiuran els camps  
i les ribes pures  
i els pollancs i el riu  
i el pla i les altures. 

Se'n riuran els grills  
i els ocells cantaires  
i el vent remoós  
i els follets rondaires. 

I ell, entaforat  
entre satalies,  
contarà a la nit  
noves traïdories. 

Collarets de llum  
quan la tarda fina;  
si el rostoll s'adorm  
tot és de joguina.

MIQUEL MARTí I POL
Porto la tarda recolzada al braç , 1976