''La llum, anit, tot ho ha mort:
ha fos, en sec, el bes fosc dels amants.
Ha sadollat de flama els focs,
ans no ha pogut ferir-ho tot.''

25
/26
Èxode

Humits com infeliços líquens
en fonda nit deserts de llum conram
i del clivell teu fogat de fosca
en brolla zèfir, coit desert.La llum, anit, tot ho ha mort:
ha fos, en sec, el bes fosc dels amants.
Ha sadollat de flama els focs,
ans no ha pogut ferir-ho tot.

JOAN TOMàS MARTíNEZ GRIMALT
Proètica dels plaers, 2009