''No té preu però sí, que té bon preu
aquesta intacta caragola pulcra:
malgrat tot, aquest nacre és un sepulcre...''

>
L'home porta a l'infant la caragola dels seus gemecs per jugueta
40
/48
L'home porta a l'infant la caragola dels seus gemecs per jugueta

De Jaffa jo us la duc. De caragola
d'entorcillat gemec, mai no rossola
plany de semblant ressò -seda o vellut?
La mar gran gran, emperò el corn menut
fet una flor gement de sal vermella
-nacre i joc per al nacre de l'orella-
perquè, esfullant-la, a vida i mort jugueu.
No té preu però sí, que té bon preu
aquesta intacta caragola pulcra:
malgrat tot, aquest nacre és un sepulcre...

LLORENç MOYà
Panegírics blancs. Una toga per a cada home, 2006