''Si el segle XX va donar el tir de gràcia a déu, el XXI ha de ser el segle en què l’Estat sigui definitivament rematat.''

11
/15

L’Estat no ha estat mai l’encarnació del poder. Si el segle XX va donar el tir de gràcia a déu, el XXI ha de ser el segle en què l’Estat sigui definitivament rematat. Així doncs, què és l’Estat avui? Mera burocràcia i folklore; un mite entre els tants posats al servei d’una potestas abscondita, d’un poder sense responsables clars, ni objectius predefinits, que es legitima en l’existir mateix de l’individu urbanitzat, amb independència de quina sigui la seva opció vital o la seva ideologia.

JAUME MUNAR
Wunderwaffe, 2016