"Membres desproveïts de front cridaven la llum..." 

14
/71
XXVII

Membres desproveïts de front cridaven la llum. 
Sota les faldes exhibien còmics intel·lectuals 
despreocupats de l'atmosfera. 
Durant aquells dies                 l'espessa cerimònia 
semblava líquid 
suplicant                                 de coll  de cortina.

ANDREU VIDAL SASTRE
Exercicis de despoblació, 1978