''La poma té afeccions de piscina 
El fonoll de fanàtica pressent.''

13
/18

Bombardeja'm amb les síquies eròtiques 
Fes-me senyals pornogràfics de calda 
Sí metralla'm de brutícia i malda 
Per l'enderrocament tip d'escleròtiques

Qui? Per les teves mans o llavis vaig 
Ejacular vessant sobre un femer? 
Però qui -somni o realitat- va 
Voler que en fes la poesia espúria

Amb versos mossons com "brollador blanc"? 
El poema és un fragment de poema 
Tortura del que emprava abans.escàndol 
La fufa acapta almoines hermosíssimes

La poma té afeccions de piscina 
El fonoll de fanàtica pressent.

JOSEP ALBERTí
Aliorna, 1974