''Ets fresca com una rosa,  
més puta que les gallines  
i pesada com la prosa  
de don Pere Coromines.''

2
/7

Ets fresca com una rosa,  
més puta que les gallines  
i pesada com la prosa  
de don Pere Coromines. 

JOSEP MARIA DE SAGARRA
Poemes satírics, 1989