''I fins don Francesc Macià  
se'n va a casa La Mamà. 

El món d'un a l'altre extrem  
canta l'èxit d'en Dutrem. 

I li porten amb safata  
una cigala de plata.''

4
/7

Els senyors de certa edat  
ja tenen llur candidat:  
Wenceslau Maria Dutrem,  
ara sí que tremparem! 

Inventor de l'Erotyl,  
que enlaira el membre viril,  
un dia que feia vent  
va fer aquest descobriment. 

Barrejant fils de sotana  
amb collons de sargantana,  
dues unces de placenta  
i un raget d'aigua calenta,  
per comprovar els seus efectes  
en dóna a qualques subjectes. 

Tantost el tasta el porter  
que ja prenya a sa muller. 

El del principal primera  
prenya dona i portera. 

El del principal segona  
se'n va de cap a la xona. 

El senyor del primer pis  
dóna pel cul a un Lluís. 

A don Amadeu Hurtado  
se li aixeca amb desenfado. 

A en Maluquer i Viladot  
se li revifa el ninot. 

El cabdill dels esquerrans  
no l'ajup ni amb dues mans. 

A en Pellicena i Camacho  
li branda com la d'un matxo. 

A don Pere Coromines  
li brollen dotze sardines. 

Don Francesc Cambó i Batlle  
se la passa per l'espatlla. 

En Civera Sormaní  
no se'n sabia avenir. 

Fins i tot don Pere Rahola  
porta en carro la titola. 

I fins don Francesc Macià  
se'n va a casa La Mamà. 

El món d'un a l'altre extrem  
canta l'èxit d'en Dutrem. 

I li porten amb safata  
una cigala de plata.  
 

(Els noms que surten són reals: polítics, periodistes, literats... "L'al.lusió a un Lluís fa referència a la branca d'una congregació mariana, de la qual va prendre fama els Lluïsos de Gràcia". "Casa La Mamà. Prostíbul molt freqüentat".) 

JOSEP MARIA DE SAGARRA
Poemes satírics, 1989