''Perquè avui és Santa Llúcia, 
dia de l'any gloriós, 
tals paraules m'acudien 
quan he vist la meva amor.''

>
Romanç de Santa Llúcia
6
/7
Romanç de Santa Llúcia

Perquè avui és Santa Llúcia, 
dia de l'any gloriós, 
pels volts de la Plaça Nova 
rondava amb la meva amor.

-Anem tots dos a la fira, 
amiga, anem-hi dejorn, 
que una mica de muntanya 
alegri nostra tristor. 
Comprarem grapats de molsa, 
i una enramada d'arboç, 
i una blanca molinera, 
i una ovella i un pastor. 
Ho posarem a migdia 
dins del nostre menjador, 
i abans de seure a la taula 
ens ho mirarem tots dos; 
que una mica de muntanya 
ens faci el menjar més dolç!- 
Perquè avui és Santa Llúcia, 
dia de l'any gloriós, 
tals paraules m'acudien 
quan he vist la meva amor.

JOSEP MARIA DE SAGARRA
Obra completa. Poesia I, 1996