''Tu, 

Que véns de les riberes
Amb les galtes rosades,

Com goses
Parlar-me de tresors?''

59
/71

Poder avançar-
La tirania

D'allò precís destruïda,
Com

A través d'una 
Certa estació,

Ni prèvia ni
Tàcitament consentida

Ni futura.

Com, però,
Des-

Somniar el silenci,
Durs com

Més pedra,
Durs,

I ells, ells-
Tu, 

Que véns de les riberes
Amb les galtes rosades,

Com goses
Parlar-me de tresors?

ANDREU VIDAL SASTRE
Ad vivum, 1999