''Crid la cendra il.luminada, 
la pols encesa, 
la cendra, la pols desperta 
i en vol, amunt, 
i al límit del vol, 
cendra d'una vida: estrelles!''

6
/55
Alegria

Clarors! Es de llum cernuda 
la pluja a l'ànima. 

Crid la cendra il.luminada, 
la pols encesa, 
la cendra, la pols desperta 
i en vol, amunt, 
i al límit del vol, 
cendra d'una vida: estrelles! 

JAUME VIDAL ALCOVER
L'hora verda, 1952