''Encara que les roses et caiguin de les mans,
mal es morin de fàstic darrere les finestres.
Els lleons tenen torxes als ulls:
¡estima, perquè ve la primavera!''

>
Les augures printanières
18
/55
Les augures printanières

¡Quina alegria! ¡Quina gran alegria a les llavors, als brulls!
Adora, adora tu la terra. No t'enutgi
la seva aspror, la seva ardent nuesa.
Desclou-te tu també, també despulla't,
també esclata, vibra també, enterra't, brulla.
Encara que les roses et caiguin de les mans,
mal es morin de fàstic darrere les finestres.
Els lleons tenen torxes als ulls:
¡estima, perquè ve la primavera!

JAUME VIDAL ALCOVER
Igor Stravinsky: le sacre du printems, 1979