''...Tu que demanes de llegir-me al mig del cosmos.
Els teus òrgans, mare, descompost el teu cos,
reneixen escampats en altres planetes,
talment les dones que han estat el meu amor.''

>
Ressurrecció de la paraula i de la carn
1
/2
Ressurrecció de la paraula i de la carn

               Cap poder, un poc prudent de saber i el màxim possible de sabor
                                                                                             Roland Barthes

Com si hagués de buscar-te, Joan rodant,
peu dret cantant braços en creu per l’espai,
baixa el cel a la terra i fonguem vius i morts,
beguem les ànimes unides en mar de plom.
Tu que demanes de llegir-me al mig del cosmos.
Els teus òrgans, mare, descompost el teu cos,
reneixen escampats en altres planetes,
talment les dones que han estat el meu amor.

 

VICENç ALTAIó
Santa Follia de Ser Càntic, 2005