''Alentirem el pols,
després,
fins a fondre’l
amb el bleix del carrer
que ens puja per l’escala.''

2
/3

Alentirem el pols,
després,
fins a fondre’l
amb el bleix del carrer
que ens puja per l’escala.
 

LLUíS MASSANET
A contratemps, 2005