''En mirar
la tanca
de núvols
he pensat
si no existies
una mica massa.''

3
/3

En mirar
la tanca
de núvols
he pensat
si no existies
una mica massa.

LLUíS MASSANET
A contratemps, 2005