'' m'atreus
                     àngel etern
                                     de misterioses flaires,
                     fas que caigui el vespre
                             mentre el secret nocturn
                                                            és vall deserta.''

>
Miratge o il·lusió
1
/1
Miratge o il·lusió

M'espies rera un bosc de llapis,
                             -La gangrena putrefacte
                                   espera ser tallada
                                                per un fil color de rosa-
        m'atreus
                     àngel etern
                                     de misterioses flaires,
                     fas que caigui el vespre
                             mentre el secret nocturn
                                                            és vall deserta.
           Saps cada moviment que faig,
                   però no em sap greu, Ahala.

PERE UGUET
Ahala, 1988