''... és la cromàtica vindicació
del dret a ser
foranament humà,
silvestrement sociable,
genitalment jo.''

>
Manifest estètic I
1
/15
Manifest estètic I

He rovegat l’agresa de la mata
i vos he escopit de verdor
els cantons de la ciutat,
per a esfondrar la llosa
que duis esclafada al front
dintuir el naugrafi.
El capciós plomatge
de la blavor que m’adolla
no és per afecte al call
de guanyar-se el pa diari,
és la cromàtica vindicació
del dret a ser
foranament humà,
silvestrement sociable,
genitalment jo.
 

JAUME MUNAR
La pietat del pensar, 2005