>
El cel ens stancarà com una copa
1
/1
El cel ens stancarà com una copa

El cel ens tancarà com una copa

amb els contorns en blau. Purpúriament,

a cau d’orella et llegiré les pàgines

del llibre vell, tan aspre, de les ones.

I tastarem el mar i nedarem

com vi roig arrapat al paladar

del cos i del desig. T’engoliré

per fi nalment quedar-me amb gust amarg:

tindrem remordiments en els tanins.

ADRIà TARGA
L'exili de Constança, 2008