Maria Antònia Salvà i cinc amistats per carta: Bernat Vidal i Tomàs, Blai Bonet, Miquel Ferrà, Miquel Duran i Joan Mascaró.
29 / 04 / 2020
Casa Museu Blai Bonet - Santanyí
20.00 h

Conferència a càrrec de Francesc Lladó

ALTRES ESDEVENIMENTS