''Socis de Schreiber, Natterer i Bechstein 
& Co. Ltd. Inversions immobiliàries. 
Especulacions en borsa. Or i petroli. 
Diamants i armament. Hipoteques i préstecs. 
Usura i bancs de sang. Plasma.''

>
Ratapinyada Schreiber, ratapinyada Natterer, ratapinyada Bechstein
2
/86
Ratapinyada Schreiber, ratapinyada Natterer, ratapinyada Bechstein

Socis de Schreiber, Natterer i Bechstein 
& Co. Ltd. Inversions immobiliàries. 
Especulacions en borsa. Or i petroli. 
Diamants i armament. Hipoteques i préstecs. 
Usura i bancs de sang. Plasma. 

LLUíS MAICAS
Bèsties domèstiques, 1991