NOVA
Compilació viva de poesia catalana actual
NOVA
Compilació viva de poesia catalana actual

Aquesta secció de la Poeteca es dedica a continuar la tasca de compilació i divulgació iniciada amb Mag Poesia. 

Aquí hi trobareu tant les veus d'autors i autores cronològicament posteriors, com d'altres poemaris anteriors que no havien estat recollits. 

Entre tots els apartats construïm un panorama divers, ric i engrescador de la poesia en català, que dóna mostra de la gran tradició i vitalitat d'aquest gènere a Mallorca. 

Poesia, cada dia!