''Un cop feta  
l'autòpsia, 
l'scanner 
ha detectat 
un error 
en un dígit 
del codi de barres 
del fetge.''

5
/86

Un cop feta  
l'autòpsia, 
l'scanner 
ha detectat 
un error 
en un dígit 
del codi de barres 
del fetge. 

LLUíS MAICAS
Auditoria, 1992