''De primer, la rota arreu 
deixant de banda vores 
i mostatxeres. Després, amb 
precisió de cirurgià, eixarm 
la brossa que brosta vora  
el solc. Finalment, unt  
de massatge la pell teba 
i don per acabada la feina.''

>
Depilació
8
/86
Depilació

De primer, la rota arreu 
deixant de banda vores 
i mostatxeres. Després, amb 
precisió de cirurgià, eixarm 
la brossa que brosta vora  
el solc. Finalment, unt  
de massatge la pell teba 
i don per acabada la feina. 

LLUíS MAICAS
Auditoria, 1992