''PER 
Amb l'escapció del vencís 
feu una trunyella de corda.  
Lligà fermament els canells 
i li aplicà una lavativa 
de llet calenta. 
          VERS''

9
/86

             PER 
Amb l'escapció del vencís 
feu una trunyella de corda.  
Lligà fermament els canells 
i li aplicà una lavativa 
de llet calenta. 
          VERS 

LLUíS MAICAS
Auditoria, 1992