''Ensum el grum, el llevat agre, 
la leucorea del teu buc calent.

Verrim a tast regales xopa, 
i el xap s'encén com l'estopa.''
 

11
/86

Ensum el grum, el llevat agre, 
la leucorea del teu buc calent.

Verrim a tast regales xopa, 
i el xap s'encén com l'estopa. 
 

LLUíS MAICAS
Auditoria, 1992