''No és pas casualitat 
que molt sovint 
els penis 
tenguin forma 
de preservatiu.''

12
/86

No és pas casualitat 
que molt sovint 
els penis 
tenguin forma 
de preservatiu. 

LLUíS MAICAS
Auditoria, 1992