''La delegació del govern 
central ha prohibit 
expressament 
a les drassanes de Ciutat 
la construcció de vaixells de reixeta.''

>
Prohibició
14
/86
Prohibició

La delegació del govern 
central ha prohibit 
expressament 
a les drassanes de Ciutat 
la construcció de vaixells de reixeta. 

LLUíS MAICAS
Auditoria, 1992