''Finalment, l'executiu 
imposà  
la llei de l'aferra-pilla.''

15
/86

Finalment, l'executiu 
imposà  
la llei de l'aferra-pilla.

LLUíS MAICAS
Auditoria, 1992