''Si els seus representants 
han guardat el vot de castedat 
de la mateixa manera  
que han observat el de la pobresa...''

>
Església
26
/86
Església

Si els seus representants 
han guardat el vot de castedat 
de la mateixa manera  
que han observat el de la pobresa 
[...] 

LLUíS MAICAS
El seny del lladre, 1997