''El consum 
crea dependència. 
La dependència  
crea necessitats. 
Les necessitats 
creen publicitat. 
La publicitat 
crea un espot.''

>
Espot
27
/86
Espot

La publicitat 
crea necessitats. 
Les necessitats 
creen consum. 
El consum 
crea dependència. 
La dependència  
crea necessitats. 
Les necessitats 
creen publicitat. 
La publicitat 
crea un espot. 

LLUíS MAICAS
El seny del lladre, 1997