''Peca amb intensitat 
no menys de set cops 
al dia i persevera 
en la mesura de l'home 
just, car és en l'excés 
el plaer, no en el defecte.''

>
Pecat
31
/86
Pecat

Peca amb intensitat 
no menys de set cops 
al dia i persevera 
en la mesura de l'home 
just, car és en l'excés 
el plaer, no en el defecte. 

LLUíS MAICAS
El seny del lladre, 1997