''Ha millorat les rotatives, 
la qualitat del paper, 
la impressió, la distribució, 
la part gràfica, l'estil 
i, fins i tot, els resultats. 
Però no ha aconseguit 
millorar les notícies.''

>
Premsa
33
/86
Premsa

Ha millorat les rotatives, 
la qualitat del paper, 
la impressió, la distribució, 
la part gràfica, l'estil 
i, fins i tot, els resultats. 
Però no ha aconseguit 
millorar les notícies. 

LLUíS MAICAS
El seny del lladre, 1997