''Mostrar-nos 
tal com som 
ens fa vulnerables 
a les persones 
que no ens estimen. 
I no fer-ho 
ens allunya 
de les que estimam.''

34
/86
Por

La roba no amaga 
els sentiments, 
ni la nuesa 
els evidencia. 
Mostrar-nos 
tal com som 
ens fa vulnerables 
a les persones 
que no ens estimen. 
I no fer-ho 
ens allunya 
de les que estimam.

L'impossible equili 
bri de la ubiqüitat.

LLUíS MAICAS
El seny del lladre, 1997