''Esper que amb l'edat 
se m'esborrin les arrugues, 
em creixin els cabells, 
els músculs s'enforteixin 
i revincli el cartílag 
de desig novell.''

>
Esperança
35
/86
Esperança

Esper que amb l'edat 
se m'esborrin les arrugues, 
em creixin els cabells, 
els músculs s'enforteixin 
i revincli el cartílag 
de desig novell.

Altrament l'experiència 
haurà estat inútil i baldera.

LLUíS MAICAS
Viatge al cor, 1997