''Pobre Miró. 
Eres el més 
ric en colors 
i constel.lacions 
i t'enterraren 
dins un sobre 
de la Caixa.''

>
Miró
39
/86
Miró

Pobre Miró. 
Eres el més 
ric en colors 
i constel.lacions 
i t'enterraren 
dins un sobre 
de la Caixa.

LLUíS MAICAS
Viatge al cor, 1997