''Segons el darrer cens 
practicat a les llibreries, 
hi ha molts més poetes  
que lectors de poesia. 
Això confirma la sospita 
que ni els poetes llegeixen 
poesia.''

>
Estadística
40
/86
Estadística

Segons el darrer cens 
practicat a les llibreries, 
hi ha molts més poetes  
que lectors de poesia. 
Això confirma la sospita 
que ni els poetes llegeixen 
poesia. 

LLUíS MAICAS
Viatge al cor, 1997