''Escup fleuma i saliva 
per mandrinar el grop 
amb barrina i lubrificar 
la secor. Ens hem lliurat, 
esperitats, a malgastar 
el botí que hem robat 
a l'usura del cos i del cor.''

>
Especialitat
42
/86
Especialitat

Embriac de rovada 
i maldestre amb les mans 
amb la llengua t'unt 
de suc i et faig garangoles 
a les anques. Amb els dits 
furg les nafres que sagnen 
licors i perfums. Pomades 
d'ametles agres vessen 
els talls sota els punts 
i les ferides banyades 
supuren pus. Bec del raig 
malvasia amarga, llep 
del porus salabre suat 
i del forat suc el pa 
que he de menjar a taula. 
Escup fleuma i saliva 
per mandrinar el grop 
amb barrina i lubrificar 
la secor. Ens hem lliurat, 
esperitats, a malgastar 
el botí que hem robat 
a l'usura del cos i del cor. 

LLUíS MAICAS
Viatge al cor, 1997