''Com un frec d'ales 
se sent la carícia 
en la vesprada''

48
/86

Com un frec d'ales 
se sent la carícia 
en la vesprada 

LLUíS MAICAS
El seny del foll, 1998