''Jo et pertany a tu 
com a l'aigua la gota, 
la pluja i el nigul.''

49
/86

Jo et pertany a tu 
com a l'aigua la gota, 
la pluja i el nigul. 

LLUíS MAICAS
El seny del foll, 1998