''Lentament, 
la vida s'ha escolat pel tall i la llum dels ulls s'ha fet 
tenebra, nit tancada la claror i ja no he pogut 
veure a través seu la verdor dels prats, 
ni la rovada de l'herba. El sacrifici s'ha consumat.''

>
Immolació
52
/86
Immolació

S'ha format un petit cor llunat a l'entorn del taulell 
sanguinós per observar l'execució. El carnisser, 
un home gras de perfil encunyat, ha agafat l'anyell 
de déu de Catània i l'ha penjat, de viu en viu, 
pels tendons dels talons als ganxos rovellats 
de la paret alicatada. Ha tret del calaix l'acorador 
i amb la part més afuada li ha obert la jugular. 
Un bram de sang i baf ha vessat sobre la llana 
i el degotim ha embassat el trispol. Lentament, 
la vida s'ha escolat pel tall i la llum dels ulls s'ha fet 
tenebra, nit tancada la claror i ja no he pogut 
veure a través seu la verdor dels prats, 
ni la rovada de l'herba. El sacrifici s'ha consumat. 

LLUíS MAICAS
Natures mortes, 1999