''A la cambra de l'hotel, 
territori furtiu 
on clandestines dalles 
obriren pecats a la pell,  
m'ofereixes l'esquema  
d'un mapa ignorat.''

>
Hotel
54
/86
Hotel

A la cambra de l'hotel, 
territori hostil 
de gemecs estucats de groc 
on altres cossos 
abans que els nostres 
infectaren d'imatges 
obscenes els miralls 
i tacaren els llençols 
amb fluids corporis 
de solidesa efímera, 
m'ofereixes l'esquena 
com un present 
d'intactes planúries.

A la cambra de l'hotel, 
territori furtiu 
on clandestines dalles 
obriren pecats a la pell,  
m'ofereixes l'esquema  
d'un mapa ignorat. 
Tem del tacte la fusió, 
l'ardència ígnia, però 
frec tots els forats, 
umpl tots els espais 
on vigeix el toc de queda. 
 

LLUíS MAICAS
Natures mortes, 1999