''Descobrir, sota la pell 
de les paraules, el tuf
de la carn tumefacta.''

56
/86

Descobrir, sota la pell 
de les paraules, el tuf
de la carn tumefacta.

LLUíS MAICAS
D'ofici botxí, 2000