''Inca en el cor,
com una angina de pit.
Altres no han sobreviscut
a la intensitat del dolor.
La mort els ha fet immunes.''

>
Inca en el cor
63
/86
Inca en el cor

Inca en el cor,
com una angina de pit.
Altres no han sobreviscut
a la intensitat del dolor.
La mort els ha fet immunes.

LLUíS MAICAS
La terra borda, 2006